Souvenir shops, supermarkets, bookstores … in Nha Trang are flooded with goods for Christmas decoration. Diverse designs, affordable prices so Christmas decorations are very popular.

 1. Big C Nha Trang

Address: Lot 4, Street 19/5

Open time: 8:00 AM – 10:00 PM

Khách hàng đang xem các mẫu cây thông tại Trung tâm thương mại Big C Nha Trang.

Cây thông noel chào đón khách

Chụp ảnh với cây thông noel tại Big C Nha Trang

Photo: Internet

    1.1 Fahasa Bookstore

Address: Big C Nha Trang (Level 1), Lot 4, Street 19/5

    2 . Vincom Plaza Nha Trang

     2.1 Vincom Plaza Tran Phu

Address: 78-80 Tran Phu

Website: https://vincom.com.vn/vi/tttm/vincom-plaza-tran-phu-nha-trang

Open time: 9:30 AM – 10:00 PM

Tiểu cảnh Giáng sinh lộng lẫy bên trong tòa nha Vincom Condotel Trần Phú.

Kết quả hình ảnh cho do giang sinh"

Photo: Internet

2.2 Vincom Plaza 

Address: 46 Le Thanh Ton Street

Trung tâm thương mại Vincom thu hút đông người dân đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Photo: Internet

        2.3 Vincom Plaza Thai Nguyen

Address: 60 Thai Nguyen Street

Open time: 8:00 AM – 10:00 PM

    3. Nha Trang Center

Address: 20 Tran Phu

Open time: 9:00 AM – 10:00 PM

Photo: y_bogach

Kết quả hình ảnh cho hinh anh noel tai nha trang"

        4. LOTTE Mart Nha Trang

Address: 58 Street 23/10

Open time: 8:00 AM – 10:00 PM

Photo: Jane Trần

The souvenir shops around Nha Trang Cathedral, Dam market area … Christmas decorations and souvenirs are also very rich.

Similar Posts

Leave a Reply